Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Metodologia historii i historia historiografii Zobacz
Statystyka i demografia historyczna Zobacz
Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego Zobacz
Warsztatu naukowy historyka Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/