Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Historia nowożytna Zobacz
Historia starożytna Zobacz
Historia średniowieczna Zobacz
Historia XIX wieku Zobacz
Historia XX wieku Zobacz
Język łaciński Zobacz
Nauka pomocniczych historii Zobacz
Prahistoria ziem polskich Zobacz
Vademecum studiów historycznych Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/