Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Historii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
    Wydział Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
    Wydział Filologiczno-Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
    Instytut Nauk Humanistycznych
    Ocena: brak danych
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Pomorska w Słupsku
    Wydział Filologiczno - Historyczny
    Ocena: brak danych
  • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
    Wydział Filologiczno-Historyczny Filia w Piotrkowie Trybunalskim
    Ocena: pozytywna
  • Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
    Wydział Nauk Humanistycznych
    Ocena: pozytywna
  • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
    Wydział Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
    Instytut Historii i Archiwistyki
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
    Instytut Nauk Humanistycznych
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
    Instytut Filologiczny - Historyczny
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
    Instytut Historii
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
    Instytut Studiów Społecznych
    Ocena: brak danych
  • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
    Wydział Historii Kościoła
    Ocena: brak danych
  • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
    Wydział Historii
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Gdański
    Wydział Filologiczno - Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Wydział Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
    Wydział Historyczny
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Łódzki
    Wydział Filozoficzno-Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej
    Ocena: pozytywna
  • Kolegium Licencjackie w Biłgoraju
    Ocena: pozytywna
  • Kolegium Licencjackie w Radomiu
    Ocena: pozytywna
  • Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Wydział Nauk Historycznych
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Opolski
    Wydział Historyczno - Pedagogiczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Rzeszowski
    Wydział Socjologiczno - Historyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Szczeciński
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
    Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
    Ocena: pozytywna
  • Wydział Nauk Społecznych
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet w Białymstoku
    Wydział Historyczno - Socjologiczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Warszawski
    Wydział Historyczny
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Wrocławski
    Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Zielonogórski
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
    Wydział Społeczno - Ekonomiczny
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Warszawie
    Wydział Zamiejscowy w Radomiu
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
    Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna

Projekty badawczo-naukowe

Szanowni Państwo,
zachęcamy do umieszczania informacji o projektach badawczo-naukowych pod adresem pwa@pwa.edu.pl (umieszczanie informacji jest bezpłatne).


Link do http://www.wwsi.edu.pl/